Loading

Terms of service

כללי

1.1. אתר זה פועל בכתובת:https://www.kai-lee.com/  (להלן: "האתר"), ומהווה חנות וירטואלית למכירת בגדי ספורט ואביזרים נלווים לנשים בישראל (להלן: "המוצרים"). במידה ועולה אצלכן שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור כלשהו בקשר לאתר או למוצרים המוצעים בו, ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות בכתובת המייל המופיעה באתר.

1.2. תנאי השימוש האמורים להלן יחולו על כל שימוש באתר ועל כל רכישה שתתבצע בו, ויהוו הסכם מחייב לכל דבר ועניין בין הגולשות לבין הנהלת האתר. אם אינך מסכימה לתנאי מתנאי שימוש אלו הנך מתבקשת שלא לעשות כל שימוש באתר.

 1.3. בנוסף, מובהר כי גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי הוראות תנאי שימוש אלו ומהווה את הצהרתך כי לא תהא לך ו/או מי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מי מבעלי האתר ו/או עובדיו בכל הקשור לתנאים והוראות השימוש.

1.4. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי שימוש אלו מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/הודעה מוקדמת כלשהי.

1.5. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר ורבים במשתמע.

 

תנאי השימוש באתר

2.1. כל המחירים המופיעים באתר על גבי המוצרים נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, ככל שחל על פי דין, ואינם כוללים דמי משלוח. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים מעת לעת ואת תעריפי המשלוחים ללא כל הודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה באתר הינו המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה.

2.2. הנהלת האתר משתדלת להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים ודמי המשלוח המופיעים באתר בזמן אמת. עם זאת, מובהר כי המחירים מתעדכנים מעת לעת "און ליין" ולפיכך עלול להיווצר פער זמני בין המחיר בעת איסוף המוצר (המופיע בעגלת הקניה) לבין המחיר המופיע בעת השלמת הליך הזמנה. למען הסר ספק, מובהר כי הנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי הנובעת ו/או קשורה לפערי המחירים כאמור.

2.3. הנהלת האתר אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר, וכי התמונות שבאתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי צבעים ו/או מידות ו/או שינויים כאלה ואחרים בין מראה המוצר באתר לבין מראה המוצר במציאות.

2.4. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להציע לך במסגרת האתר מבצעים, הטבות והנחות לפי שקול דעתה הבלעדי. כמו כן, רשאית הנהלת האתר להפסיק בכל עת מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם ו/או לשנותם ללא כל הודעה מוקדמת.

2.5 יתכן והנהלת האתר תיתן כפל מבצעים והטבות מיוחדות לחברות מועדון בלבד.

2.6. *במהלך מבצעי נובמבר לא יינתנו כפל מבצעים וקודי קופון אינם פעילים.

2.7 *לא יינתן כפל מבצעים / הנחה עקב שימוש בקוד קופון על קולקציית העודפים (להלן: ״https://www.kai-lee.com/״) ועל שירות החלפות מורחב. 

כשרות להשתמש באתר

3.1. כל גולשת רשאית לבצע הזמנות ורכישות באתר אם היא: בת 18 ומעלה, בעלת תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל, בעלת כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף וכן בעלת כתובת בישראל.

3.2. מובהר כי את רשאית לעשות שימוש באתר למטרות אישיות ושאינן מסחריות בלבד. כמו כן, אין לעשות כל שימוש בכל תוכן, טקסט, שמות או כל חומר אחר המופיע ו/או יופיע מפעם לפעם, באתר או בכל חומר שיווק או פרסום של האתר (להלן: "התוכן"), ואין לאפשר לאחרים לעשות בו שימוש כאמור לעיל.

3.3. באפשרותך לבחור סיסמא ושם משתמש לביצוע רכישות חוזרות באתר. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר שם משתמש אשר היא סבורה כי הוא אינו הולם, עלול להטעות או פוגע. כמו כן הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר הזמנה של גולשת מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

הזמנות מוצרים

4.1. רכישת מוצרים תתבצע באמצעות לחיצה על כפתור "הוסף לסל" שליד הפריט המבוקש (כאשר מספר הפריטים שנבחרו וסה"כ סכום הרכישה יופיעו בחלקו התחתון של המסך). 

4.2. ככל שיש לפריט סוגים שונים כגון צבעים ומידות, ייפתח חלון בו יהיה ניתן לבחור את הסוג המבוקש. עם סיום בחירת הפריטים, לוחצים על הקישור "סל הקניות שלי", בו ניתן לבדוק ולעדכן את סל הקניות. בהמשך, יש לבחור כתובת למשלוח, סוג משלוח (שליח עד הבית). מובהר כי ניתן לרשום בעמוד מאובטח זה את פרטי כרטיס האשראי או למסור אותם טלפונית לשירות הלקוחות של הנהלת האתר.

4.3. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה בהקדם וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק לרבות שם, כתובת, דוא"ל, מס' טלפון ומס' כרטיס אשראי. תנאים אלו הכרחיים לביצוע ההזמנה. לאחר אישור ההזמנה על ידי חברת כרטיס האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח אליך. להסרת ספקות מובהר כי הפרטים כפי שהוזנו במחשבי הנהלת האתר יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

4.4. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי תקבלי הודעה מתאימה. יובהר ויודגש כי פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. מועדי המשלוח יחושבו החל ממועד זה בלבד.

4.5. מובהר כי אישור פעולת הרכישה באתר כפופה להימצאות המוצר במלאי במועד ההזמנה ויתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו. במצבים אלו תבוטל העסקה ואת מוותרת בזאת על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. במידה ובוצע תשלום הוא יוחזר אליך באותו האופן בו שולם.

 

ביטולים והחזרות

5.1. את רשאית לבטל כל עסקה והזמנת מוצרים בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות הבאות מכוחו לעניין ביטול עסקה. להסרת ספקות, מובהר כי החוק קובע שהביטול יעשה בלבד שהמוצר נשאר באריזתו המקורית וכי לא נפל בו פגם ו/או נעשה בו שימוש. דמי הביטול הינם 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם. מודגש כי לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים ושוברי מתנה. על פי החוק עליך המזמינה יהיה לשאת בעלויות המשלוח החוזר.

5.2. מובהר לך כי החזרת התמורה, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תהיה במועד ביטול העסקה, ככל שניתן או במועד הקרוב ביותר לכך ולא מאוחר משבעה ימי עסקים ותיעשה באותו אופן שנעשה בו התשלום; היה התשלום במזומן החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן; היה התשלום בשיק – אם נפרע השיק, החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן בתוך חמישה ימי עסקים, ואם לא נפרע, החזרת התמורה כאמור תהיה בתוך חמישה ימים מהמועד שנפרע; היה התשלום בכרטיס אשראי, תבטל החברה את החיוב ואם זוכה חשבון החברה תשיב החברה לך את הסכום שזוכה בו במזומן או בשיק מזומן או תודיע לחברת כרטיסי האשראי שלך על ביטול העסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי שלך מיידית בסכום החיוב; לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי שלך כאמור, תשיב לך החברה את התמורה במזומן או בשיק מזומן.

במידה והלקוח/ה תאשר יהיה ניתן לבצע זיכוי כספי באמצעות העברה בנקאית ו/או גיפט קארד באתר.

5.3. עוד יצוין כי לקוחה שהיא אדם עם מוגבלות, אזרחית ותיקה או עולה חדשה, כי אז הינך רשאית לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, או מיום קבלת המוצרים, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בינך לבין הנהלת האתר (כולל באמצעות תקשורת אלקטרונית).

5.4. מודגש כי לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים ושוברי מתנה. מובהר כי אם בוטלה העסקה במלואה כי אז עליך להחזיר את כל המוצרים שרכשת בתוספת המתנה ו/או ההטבה ו/או המבצע שהוענקה לך. על פי החוק עליך המזמינה יהיה לשאת בעלויות המשלוח החוזר (החברה תהיה רשאית להציע לך אופציות מוזלות למשלוח מבלי שהדבר יחייב אותה לשאת בעלויות אלו). מובהר כי אם שילמת על העסקה באמצעות תווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען כי אז אין אפשרות לבטל את העסקה.

5.5. מובהר כי החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה כך ששונה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של הנהלת האתר לתבוע את נזקיה בשל כך. הנהלת האתר תהיה בעלת שיקול הדעת הבלעדית למצבו של המוצר המוחזר. מובהר כי בכל הנוגע להחלפות כי אז ניתן להחליף פרטים בהתאם לשווי הכספי המלא בו ביצעת את הרכישה (יודגש כי לא ניתן להחליף מוצר אשר נרכש במחיר מלא תמורת מוצר "שבמבצע").

5.6. הנהלת האתר תהא רשאית לבטל כל עסקה, כולה או חלקה, במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר, או אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית ו/או במקרה של כוח עליון ו/או אם המוצר אזל מהמלאי.

5.7. מובהר כי החלפת מוצרים ניתן לבצע בקלות ובמהירות דרך פורטל האתר ולחסוך את הפנייה לשירות הלקוחות של החברה באופן ישיר.

 

משלוח וזמני אספקה

6.1. הנהלת האתר תדאג לאספקת כל מוצר (בתחומי הקו הירוק) באמצעות חברת משלוחים בכל רכישה תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר אלא אם כן נכתב אחרת. מובהר כי ישנה אפשרות לשלם לשליח במזומן על ההזמנה במקום תשלום באתר במידה ובחרת באופציה זו בהליך הצ׳ק אאוט.

6.2. זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

6.3. מובהר כי הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל איחור בביצוע אספקת המוצר, לרבות בכל הקשור למקרים הבאים: מלחמה, פעולות איבה, מגיפה, מצב חירום ונזקי טבע, שביתה אצל ספקים או עיכוב בהזמנת סחורות הדרושות לייצור ו/או הובלת המוצרים, כל סיבה שאינה בשליטת הנהלת האתר ו/או כל סיבה הקשורה למבצע השליחות.

6.4. הזמנה מוקדמת של מוצרים – משלוח מוצרים בהזמנה מוקדמת יתבצע על פי נהלי הנהלת האתר עד 3 ימי עסקים. מובהר כי לאור אופי ההזמנה המוקדמת ייתכנו עיכובים בזמני האספקה שאינם בשליטת הנהלת האתר אך הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק את המוצרים בזמן סביר לאחר מכן.

 

שירות החלפות מורחב

7.1. השירות מקנה הארכה בפרק הזמן בו ניתן להחליף את הפריטים בהזמנה שלך מ30 ימים ל60 ימים מרגע קבלת החבילה.

7.2. ההחלפה המורחבת תקפה על ההזמנה אשר התווסף אליה השירות בלבד.

7.3. בכל שלב בהליך הצ׳ק אאוט עד מעמד התשלום ניתן לבטל את האופציה לביטוח החבילה המורחב.

 

שחרור מאחריות

8.1. האתר, תוכנו וכל שירות אחר שינתן באמצעותו, כולם עומדים לרשותך כמו שהם וכמו שיהיו זמינים. השימוש באתר יעשה על אחריותך בלבד.

8.2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות שהיא, ובכלל זה, אך לא רק: כל אחריות הנובעת מהזמינות, הדיוק, העדכניות, מהימנות, מוסריות, או האפשרות לשימוש בתוכן ו/או במוצרים שבאתר, כל מצג לעניין בעלות ו/או זכויות קנין אחרות, מצגים לעניין אי הפרה, מצגים לעניין סחירות ו/או תאימות למטרה כלשהי, מצגים הנובעים ממהלך המסחר ו/או השימוש.

8.3. האמור בסעיף זה לעיל, יחול, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, גם, אך לא רק, בהתייחס לכל נזק ו/או חבות ו/או הוצאה, מכל סוג שהוא, ישירים ו/או עקיפים, שיגרמו לך ו/או לכל אדם ו/או תאגיד אחר כתוצאה, ישירה ו/או עקיפה של כל טעות, השמטה ו/או פגם בתוכן ו/או כל מחדל מלפעול, טעות, השמטה, הפסקה, פגם עיכוב בפעולה ו/או העברה, וירוס מחשב, רוגלה, כישלון תקשורת, גניבה ו/או השמדה ו/או פגיעה ברשומה, גישה לא מורשית ו/או שימוש ברשומה, לרבות, אך לא רק, בגין עילה שיסודה בחוזה, עילה נזיקית, רשלנות, לשון הרע ו/או כל עילה אחרת, מכל סוג שהוא, לפי כל דין ו/או הסכם. 

8.4. מובהר ומוסכם כי הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל מקרה של אובדן או גניבה או נזק למשלוח שיגרם (חס וחלילה) למוצרים או לאריזה לאחר שהלקוחה אישרה בכתב לחברת המשלוחים להשאיר את החבילה במקום לבחירתה או למי מטעמה (דהיינו ללא מסירת המוצרים באופן ישיר). השליח יצרף תמונה של מיקום השארת החבילה כמבוקש.

 

קניין רוחני

9.1. כל הזכויות הקניין רוחני באתר ובכלל זה ובלא הגבלה, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסימנים מכל סוג אחר, שמות מסחריים, זכויות עיצוב, זכויות מוסריות, זכויות במידע, מדגמים, פטנטים, סודות מסחריים (להלן: "זכויות קניין רוחני"), הנובעות ו/או המתייחסות אל האתר ו/או המוצרים, ובכלל זה, ללא הגבלה, כל טקסט, חומר ותמונות שבאתר, הינם רכושה הבלעדי של הנהלת האתר, או של צד שלישי אשר הסמיך את הנהלת האתר לעשות בו שימוש, ומוגנים ככאלו על ידי הדין הישראלי והבינלאומי.

9.2. חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר, לשנות, לעבד, להעתיק, לתרגם, למכור, להשכיר או לשלוח לצד שלישי את זכויות הקניין הרוחני שבאתר. כמו כן אין באמור באתר או בתוכן המופיע בו כדי להוות הרשאה ו/או רישיון ו/או זכות לעשות שימוש בזכויות הקניין הרוחני של הנהלת האתר.

9.3. אין באמור באתר או בתוכן, באופן מפורש או בעקיפין, כדי להוות הרשאה ו\או רישיון ו\או זכות לעשות שימוש בזכויות הקניין הרוחני של הנהלת האתר בלא אישור מראש ובכתב של הנהלת האתר.

9.4. האתר עשוי לכלול שמות, שמות חברות, מותגים, סימני מסחר רשומים או שאינם רשומים, סימני שירות ולוגו (להלן: "הסימנים"). סימנים אלו הינם רכושם של בעליהן. אין דבר באתר, באופן ישיר או עקיף, המהווה הרשאה ו\או רישיון ו\או מתן זכות שימוש בסימנים אלו בלא רשות מפורשת ובכתב של בעלי הסימנים ו\או בעלי הזכויות בסימנים בקשר לשימוש זה.

 

הוראות כלליות

10.1. כל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלו לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תנאי שימוש אלו לכל דבר ועניין. אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע ו/או מצג שיימסר בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו המפורש של תנאי שימוש אלו ופרסומם.

10.2. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים ע"י בעלת האתר לא ייחשבו כוויתור על זכויותיה של בעלת האתר עפ"י כל דין. בית המשפט המוסמך בכל הנוגע לתנאי שימוש אלו ו/או הנובע ממנו יהיה אך ורק בית המשפט המוסמך בתל אביב ויחול עליו הדין הישראלי.

Terms of service